Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami - jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-17:00 pod numerami telefonów +48 730 005 733 / +48 690 012 220 i pod adresem e-mail sklep@bigbag24.pl  

Segregowanie odpadów to kwestia, która powinna być znana zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci. Troska o środowisko naturalne i możliwość recyklingu śmieci to także wymóg określony w JSSO - Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów. Jego nadrzędną zasadą jest to, aby oddzielać śmieci, w taki sposób, aby móc uzyskać surowce do ponownego wykorzystania. Dokładne zasady ustalane są przez określone gminy np. oddzielania szkła.

Zobacz, jak poprawnie segregować odpady.

Rodzaje śmieci - kolory kontenerów i worków

Na osiedlach mieszkaniowych spotkać można kilka rodzajów kontenerów przeznaczonych do utylizacji określonego rodzaju tworzyw. Obowiązkiem mieszkańca jest wstępna segregacja odpadów w domu i umieszczenie w ich w dedykowanych do tego pojemniku. 

Metale i tworzywa sztuczne - worki lub kontenery oznaczone kolorem żółtym.

Zalicza się do nich m.in.:

 • opakowania po napojach, w tym kartony po mleku
 • butelki po napojach (nie zakręcone, zgniecione),
 • reklamówki,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • folię aluminiową,
 • puszki po konserwach,
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach,
 • zakrętki od słoików.

Do żółtych kontenerów nie wolno wrzucać opakowań z zawartością, plastikowych zabawek, części samochodowych, a także puszek po farbach, lakierach itp.

Papier -  worki lub kontenery oznaczone kolorem niebieskim.

Zalicza się do nich m.in.:

 • papier pakowy,
 • gazety,
 • książki,
 • zeszyty,
 • karton i tekturę,
 • katalogi,
 • ulotki,
 • worki papierowe.

Do niebieskich kontenerów nie wolno wrzucać ręczników papierowych, papieru toaletowego, pieluch, kartonów po napojach i mleku, a także papieru powleczonego folią. 

Szkło - worki lub kontenery oznaczone kolorem zielonym.

Zalicza się do nich m.in.:

 • szklane opakowania po kosmetykach (bez zawartości),
 • słoiki po żywności,
 • butelki po napojach, olejach, alkoholu.

Do zielonych kontenerów nie wolno wrzucać luster, zniczy, termometrów, szkła okularowego, doniczek, ceramiki, a także monitorów.

Odpady biodegradowalne - worki lub kontenery oznaczone kolorem brązowym.

Zalicza się do nich m.in.:

 • gałęzie,
 • resztki jedzenia,
 • korę drzew,
 • obierki warzywne i owocowe,
 • kwiaty,
 • skoszoną trawę.

Do brązowych kontenerów nie wolno wrzucać kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, a także popiołu z węgla kamiennego.

Odpady zmieszane  - worki lub kontenery oznaczone kolorem czarnym.

Wrzuca się do nich wszystko to, co nie pasuje do pozostałych kategorii i nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

Czym są odpady niebezpieczne?

Mianem materiałów niebezpiecznych określa się surowce, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zalicza się do nich m.in. zużyte akumulatory, baterie, opakowania po niebezpiecznych chemikaliach (np. żrących), a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Każda gmina posiada specjalny punkt tzw. PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), do którego należy dostarczyć odpady. Nie wolno wykorzystać je do tzw. śmieci zmieszanych. 

Osobną grupę stanowią przeterminowane lekarstwa, które należy oddawać do aptek.