Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami - jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-17:00 pod numerami telefonów +48 730 005 733 / +48 690 012 220 i pod adresem e-mail sklep@bigbag24.pl  

Odpady rozbiórkowe to nic innego jak pozostałości po budowie, remoncie, czy demontażu w mieszkaniach lub domach wolnostojących. Ich odpowiednia utylizacja jest niezwykle ważna, ponieważ wiele z tych surowców może być przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Warto zaznaczyć, że do rozbiórki należy się odpowiednio przygotować, zarówno pod kątem prawnym, jak i logistycznym. 

Dowiedz się czym są odpady rozbiórkowe i jak prawidłowo przeprowadzić rozbiórkę.

Czym są odpady rozbiórkowe? 

Do odpadów rozbiórkowych zalicza się wiele elementów. Są to przede wszystkim:

 • gruz (różnego rodzaju - ceramiczny, ceglany, betonowy),
 • gips,
 • cement,
 • pozostałości tynkowe,
 • stolarka drzwiowa i okienna,
 • płyty kartonowo-gipsowe,
 • resztki tapet,
 • kleje, farby, chemia budowlana,
 • potłuczone kafelki,
 • odpady z drewna,
 • pozostałości po instalacji PCV,
 • styropian,
 • tworzywa sztuczne.

Co ciekawe, do szerokiej grupy odpadów porozbiórkowych zalicza się również glebę, uzyskaną z wykopów.

Obowiązkiem podmiotu (prywatnego lub przedsiębiorstwa) jest to, aby rozbiórka przebiegła w sposób zgodny z prawem w taki sposób, aby móc efektywnie zagospodarować odpadami. Część z nich nadaje się bowiem do ponownego wykorzystania. Przykładowo, gruz można przeznaczyć jako materiał budowlany, a żwir jako podłoże do parkingów. Jest to rozwiązanie przyjazne naturze i portfelowi. 

Należy zadbać o odpowiednią ilość i rodzaj worków, najlepiej typu Big Bag do składowania i transportowania odpadów rozbiórkowych. Część z nich może być toksyczna dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego (jest to niezwykle ważne w przypadku azbestu), w związku z tym, utylizację należy powierzyć odpowiednim organom.

Zmiany prawne w odpadach budowlanych i rozbiórkowych od 2023 roku

Zgodnie z nową definicją odpadów budowlanych i rozbiórkowych mówi o odpadach, które powstają w trakcie robót budowlanych. Czym są te roboty? To nic innego jak drobne prace remontowe, które nie wymagają specjalnego pozwolenia. Zalicza się do nich m.in. cięcie desek, wyburzenie ścian, wiercenie itp. 

Zmiany, które wejdą w życie w 2023 roku, nie będą znaczące, jednak należy mieć je na uwadze. Zgodnie z treścią nowelizacji, takie odpady jak styropian, drobne elementy kanalizacji i inne elementy, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane, nie będą zaliczane do odpadów komunalnych. Będą one podlegały ewidencji. 

Co ważne, każdy, kto podjął się robót budowlanych i rozbiórkowych, będzie musiał udowodnić, w jaki sposób odpady po pracach zostały wykorzystane. Ponadto, na każdej większej budowie stać będzie sześć oddzielnych kontenerów na odpady, co wiąże się z dość wysokim wydatkiem. W przypadku mniejszych prac budowlanych i rozbiórkowych odpady będą dostarczane do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i tam poddane segregacji do konkretnych kontenerów.